Didactum

 

docentenbegeleiding

 

 

Didactum biedt

Docentenbegeleiding op maat voor scholengemeenschappen en/of vestigingen

Docentenbegeleiding op maat voor individuele docenten

Informatiebijeenkomsten over de praktische invulling van de wet BIO

Volledige begeleiding van de implementatie van de wet BIO

Opstart/gedeeltelijke begeleiding van de implementatie van de wet BIO

 

Docentenbegeleiding op maat voor scholengemeenschappen en/of vestigingen

Didactum biedt persoonlijke begeleiding voor docenten op zowel didactisch als pedagogisch gebied. Onze begeleiders reiken effectieve oplossingen aan voor de problematiek uit de hedendaagse lespraktijk. Onderwijsvernieuwingen en moderne jeugd vergen immers een eigentijdse aanpak.

Didactum is er voor alle docenten; zij die dreigen vast te lopen of al zijn vastgelopen op verschillende onderwijskundige of persoonlijke vlakken als motivatie, zelfvertrouwen, voldoening (plezier beleven) en het omgaan met een veranderend klimaat van zowel het onderwijs als de jeugd, maar ook voor docenten die niet direct problemen ondervinden maar op zoek zijn naar een nieuwe impuls. Didactum is er vooral om het beste uit de mens te halen!

Onderwijsvernieuwingen worden vaak vanuit het management aangedragen en vaak moet de docent deze veranderingen zelfstandig bewerkstelligen. En dit terwijl het juist de docenten zijn bij wie het daadwerkelijke onderwijs plaatsvindt. Didactum werkt daarom met de basis van het onderwijs, de docent zelf. Gemotiveerde en contente docenten die in hun vak geloven zijn het fundament van de gezonde school.

De begeleiding van Didactum is extern en derhalve onafhankelijk, integer en discreet. In dit veilige klimaat leveren wij een belangrijke bijdrage aan de kwaliteitsontwikkeling binnen de organisatie.  

 

Docentenbegeleiding op maat voor individuele docenten  

Docenten kunnen ook zelfstandig een beroep doen op Didactum. Zij geven zelf, middels een intake gesprek, aan waar zij aan willen werken en wij stellen in samenspraak met u een begeleidingstraject op.  

 

Informatiebijeenkomsten wet Beroepen In het Onderwijs

Voor schoolleiders is het zeer belangrijk goed op de hoogte te zijn van wat er van hen verwacht wordt ten aanzien van de wet BIO. Didactum gaat niet alleen in op de formele kanten van de uitvoering in, maar vooral ook op het effectief inzetten in de praktijk. Belangrijk is dat scholen daadwerkelijk de  verbeteringen gaan merken ten aanzien van de competenties van hun docenten en daarmee de kwaliteit van het onderwijs. Bijeenkomsten vinden plaats bij voldoende inschrijving.

 

Volledige implementatie wet Beroepen In het Onderwijs

Scholen hebben onderwijskundige ambities die alleen gerealiseerd kunnen worden middels de kwaliteiten van het onderwijspersoneel. Die ambities vertalen zich naar bekwaamheidseisen die in kaart moeten worden gebracht, worden gearchiveerd en voortdurend worden bijgehouden door de school. Vervolgens moet de docent z'n competenties op peil houden. Bij volledige implementatie wet BIO biedt Didactum een totaalpakket aan, waarbij opzet, implementatie en navolging volledig worden verzorgd: 

personeel informeren (wet BIO introduceren)

administratieve opzet (volgens eisen van onderwijsinspectie)

beginsituatie in kaart brengen (aanmaken competentieprofielen)

genereren wij een Persoonlijk OntwikkelingsPlan n.a.v. intake-gesprekken

persoonlijke begeleiding door coach, trainingen en cursussen naar behoefte

 

Gedeeltelijke implementatie wet Beroepen In het Onderwijs

Deelpakket op maat samengesteld uit onderdelen van Volledig implementatieprogramma (zie boven).

 

 

                                                                                                                                                                                                       

 Markt 21a 3142 GE Maassluis     telefoon: 010 - 3005455    internet: www.didactum.nl    e-mail: secretariaat@didactum.nl
KVK: 24393078    BTW: 113769064    Rek: ABNAMRO 603397700   Postbank 8210876